Varovanje zasebnosti

Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p. e-naslov made3@gmail.com, je upravljavec z osebnimi podatki za spletno stran www.made3.si

Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Osebne podatke posameznika Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p. obdeluje in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval: obrazec za kontakt.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Podlago za zbiranje osebnih podatkov predstavlja kontaktni obrazec, kjer obiskovalci lahko pustijo povpraševanje o nastanitvi.

Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p. se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodni organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p.  bo pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p.  se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov agotnik@gmail.com) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslova made3@gmail.com. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov
Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GPDR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost
Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p. ne jamči za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani. Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.