Pogoji

Cena velja za izbrano enoto in število oseb.

Rezervacija je garantirana s številko kreditne kartice ali plačanim predplačilom.

Gost ima pravico do povrnitve vplačane akontacije s pisno odpovedjo bivanja:

 • do 14 dni pred prihodom: se vplačana akontacija vrne
 • od 14 do 1 dneva pred prihodom se vplačane akontacije ne vrača

Za nekatere primere odpovedi rezervacije veljajo drugačni pogoji za povračilo akontacije (npr. bolezen, višja sila,…). Lahko se zahteva uradno potrdilo.

PRIHOD GOSTOV

 • Prihod je po 15.00 uri, razen ob predhodni najavi v drugem dogovorjenem času.
 • Na podlagi osebnega dokumenta se izvede prijava gosta.
 • V apartmaju lahko bivajo le prijavljeni gostje. Za obiske nas je potrebno obvestiti.
 • Pri prevzemu apartmaja se preveri opremo in inventar, navedeno na seznamu opreme in inventarja.

ODHOD GOSTOV

 • Odhod do 10.00 ure, razen če ni drugače dogovorjeno.
 • Pri krajših bivanjih, kot so bila prvotno dogovorjena z rezervacijo, se dnevne cene obračunajo po veljavnem ceniku.
 • Ob odhodu gost z lastnikom preveri, če namestitev, oprema in pribor ustrezajo prevzetemu inventarju.
 • Gost je dolžan škodo, ki je nastala v času njegovega bivanja na pohištvu, tleh, oknih, vratih, opremi ali na samem objektu in njegovi okolici (npr. vrtu, hodniku…) ustrezno nadomestiti, oziroma povrniti v denarnem znesku pred svojim odhodom.
 • Storitve v zvezi z bivanjem gosta in nadomestilo za nastalo škodo plača gost lastniku.
 • V primeru predčasnega odhoda, mora svoj odhod najaviti vsaj en dan pred odhodom do 10.00 ure v nasprotnem primeru se zaračuna še en dan bivanja po ceniku.
 • Pri odhodu preverite vse prostore za primer pozabljenih stvari.
 • V apartmajih ne puščajte nobene hrane, smeti in odpadkov, hladilnik naj bo ugasnjen. Posoda naj bo nujno pomita, osušena in zložena v omarice.

SPLOŠNO

 • Med vašo odsotnostjo naj bodo vrata apartmaja zaklenjena, okna zaprta, razsvetljava in vse električne naprave ( TV, štedilnik ) izključite in zaprite vodo.
 • Za vklop ogrevanja preverite, ali so radiatorji odprti. Ob uporabi klimatske naprave prosimo, da so okna in vrata zaprta. Prosimo, da po nepotrebnem ne trošite tople vode in da brisač ne zavržete že po prvi uporabi.
 • V apartmajih je prepovedano kajenje.
 • Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.
 • Prosimo, da ločujete odpadke.
 • Najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih gosti hranijo v apartmaju in avtomobilih.
 • Parkiranje pred apartmajem je na lastno odgovornost.
 • Lastnik objekta ima pravico v odsotnosti gosta, v posebnih okoliščinah, vstopiti v apartma zaradi preprečevanja nastanka morebitne škode ali nevarnosti.
 • S svojim ravnanjem ne motite reda, miru in spoštujte navedena pravila, še zlasti v nočnih urah (od 22.00 do 06.00) in v času popoldanskega počitka (od 15.00 do 17.00).
 • V primeru neupoštevanja pravil hišnega reda ima lastnik pravico gostu odpovedati nadaljnje bivanje v apartmaju, brez povrnitve stroškov najema.
 • V primeru neustrezne opreme, ki ne sodi v sobo ali apartma, naj se gost dogovori z lastnikom o načinu in stroških hrambe.

REZERVACIJSKI POGOJI
Ob pismeni potrditvi rezervacije je v primeru zahteve potrebno vplačilo 30 % celotnega zneska predvidenega bivanja. Način plačila je možen v gotovini, z nakazilom ali s kreditno kartico.
Rezervacija je zagotovljena po prejetem plačilu akontacije in pismenem potrdilu s strani Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p.
Za nekatere primere najema ali rezervacije, se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh splošnih obvestilih in pogojih bivanja.
Prenočevanje gostov, ki v sobi ali apartmaju niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, ni dovoljeno.

REKLAMACIJE IN PRITOŽBE
Gost mora nepravilnosti, oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost.
V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkanje čistoče, opreme, lege,…), gost pa o nepravilnostih ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je gost s tako opravljeno storitvijo strinjal.
Pisno reklamacijo lahko gost vloži najkasneje v roku osmih dni po končanem bivanju. Reklamacija mora biti utemeljena, z ustreznimi dokazi ali potrdilom, poslana na naslov: Dejan Klemenčič s.p., Jelovška c. 38, 4264 Boh. Bistrica.

Spoštovani gosti!

Želimo vam prijetno bivanje in uresničitev vaših želja in načrtov, zaradi katerih ste ali boste prišli v naš Bohinj! Za dodatna vprašanja in informacije smo vam vedno na voljo.

 

Apartmaji Klemenčič, Dejan Klemenčič s.p.